First Name : *
Last Name : *
Melli Code : *
Passport No :
Phone No:   *  For Example : 02112345678
Mobile No:   *  For Example : 09121234567
Education:
Birth Date:
Marital:
Occupation:
Country:
State:
City:
Address:
Zip:
Email: *
Password: *
Confirm Password: *
Photo:   *  only jpg format and capacity 300 Kb and Photo size with 300 * 300   
Comment:
Enter Code :

 *

 

 

 

اساسنامه:

 1. از تمام دانشجویان تقاضا می شود که با سعی و تلاش فراوان و پشتکار در کلاسها حضور یابند و رعایت کامل شئونات اسلامی توسط دانشجو الزامی است.

 2. تاخیر در کلاس حداکثر تا 15 دقیقه مجاز می باشد. و لازم به ذکر است که همراه داشتن کارت مدرسه اجباری است.

 3. پس از ثبت نام تغییر روز و ساعت به هیچ عنوان مقدور نخواهد بود.

 4. دانشجویانی که بیش از 10 جلسه غیبت داشته باشند, امکان شرکت در امتحان پایانی ترم را نخواهند داشت.

 5. استرداد شهریه پس از شروع کلاسها با کسر 30% از کل مبلغ شهریه (فقط در طول دو هفته اول) امکانپذیر می باشد. 

6. اخذ مدرک زبان که سطح آن هر ساله توسط کنسولگری ایتالیا اعلام می شود اولین شرط جهت درخواست ویزای تحصیلی می باشد. لازم به ذکر است که اخذ ویزای تحصیلی 100% نیست و دانشجو پس گذراندن تمامی مراحل تعیین شده توسط کنسولگری و وزارت علوم ایتالیا و پذیرش در مصاحبه کنسولگری موفق به اخذ ویزا خواهد شد. 

7. استعمال دخانیات و استفاده از تلفن همراه در ساعات کلاسها و در محیط آموزشی بطور کلی ممنوع می باشد. دانشجو پیش از ورود به مدرسه ملزم به قرار دادن تلفن همراه در وسیله نقلیه خود و یا تحویل آن به معلم خود می باشد. عکس گرفتن در محیط مدرسه و کلاسها اکیدا" ممنوع است. 


   در صورت نقض ضوابط انضباطی و اخلاقی موسسه و پس از سه تذکر شفاهی به دانشجو مدرسه ایتالیایی می تواند مانع شرکت دانشجویان در کلاسهای زبان شود.


Do you agree to the Terms and Conditions?  
   Agree