دوره های زبان ایتالیایی مدرسه ایتالیایی تهران

در حال حاضر دوره های زیر برای ثبت نام ارائه میگردد
Livello A1-A2 Intensivo Big

زبان ایتالیایی سطح A1-A2-دوره های فشرده روزهای فرد 14/17

کد : 21546

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 80,000,000 ريال

شروع : 1403/01/26

پایان : 1403/06/15

ظرفیت کل : 100

ظرفیت باقیمانده : 18

مهلت ثبت نام : 1403/01/28

Livello B2 Big

زبان ایتالیایی سطح B2-دوره عادی روزهای فرد ساعت 17:30/19:30

کد : 21554

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 70,000,000 ريال

شروع : 1403/01/26

پایان : 1403/06/15

ظرفیت کل : 23

ظرفیت باقیمانده : 1

مهلت ثبت نام : 1403/01/28

Preparazione Cils B2 Big

دوره ی آماده سازی امتحانات چیلز B2-دوره ی آمادگی سازی چیلز B2- چهارشنبه، پنجشنبه1014

کد : 21566

تعداد جلسات : 19جلسه

مبلغ نهایی : 60,000,000 ريال

شروع : 1403/01/29

پایان : 1403/03/17

ظرفیت کل : 25

ظرفیت باقیمانده : 13

مهلت ثبت نام : 1403/01/28

IMAT Big

دوره ی IMAT - زبان انگلیسی-دوره ی آیمت روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 17/21

کد : 21563

تعداد جلسات : 20جلسه

مبلغ نهایی : 60,000,000 ريال

شروع : 1403/02/02

پایان : 1403/04/07

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 4

مهلت ثبت نام : 1403/01/28

Livello A1 Big

زبان ایتالیایی سطح A1-دوره عادی روزهای جمعه ساعت 11/17

کد : 21541

تعداد جلسات : 20جلسه

مبلغ نهایی : 70,000,000 ريال

شروع : 1403/02/14

پایان : 1403/06/23

ظرفیت کل : 25

ظرفیت باقیمانده : 1

مهلت ثبت نام : 1403/01/28

CILS-Main1

امتحان استرنی B2 CILS-امتحان استرنی B2 CILS/ تمامی مهارت ها

کد : 21567

تعداد جلسات : 1جلسه

مبلغ نهایی : 80,000,000 ريال

شروع : 1403/03/16

پایان : 1403/03/19

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 19

مهلت ثبت نام : 1403/02/04

CILS-Main1

امتحان استرنی جبرانی B2 CILS-امتحان استرنی B2 CILS - سه و یا چهار مهارت

کد : 21568

تعداد جلسات : 1جلسه

مبلغ نهایی : 70,000,000 ريال

شروع : 1403/03/16

پایان : 1403/03/19

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 45

مهلت ثبت نام : 1403/02/04

CILS-Main1

امتحان استرنی جبرانی B2 CILS-امتحان استرنی B2 CILS - یک و یا دو مهارت

کد : 21569

تعداد جلسات : 1جلسه

مبلغ نهایی : 40,000,000 ريال

شروع : 1403/03/16

پایان : 1403/03/19

ظرفیت کل : 50

ظرفیت باقیمانده : 44

مهلت ثبت نام : 1403/02/04

نکته مهم جهت ثبت نام های جدید

توجه داشته باشید که نام و نام خانوادگی و بقیه اطلاعات هویتی خود را به زبان انگلیسی طبق پاسپورت خود وارد نمایید تا در آینده مشکلی در تنظیم مدارک شما ایجاد نگردد.

جهت ورود به قسمت کاربری و یا بازیابی رمز عبور از این لینک و از روش ایمیل استفاده نمایید.

پس از ثبت نام حتما نسبت به تکمیل اطلاعات پروفایل و عکس خود اقدام نمایید.