دوره های زبان ایتالیایی مدرسه ایتالیایی تهران - صفحه اصلی

Tehran Italian School Courses cils-sitenrol
ثبت نام دوره های زیر در حال حاضر در حال انجام می باشد
ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح A1-A2-دوره های فشرده روزهای فرد 14/17

کد : 21496

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 50,000,000 ريال

شروع : 1402/07/20

پایان : 1402/12/15

ظرفیت کل : 120

ظرفیت باقیمانده : 20

مهلت ثبت نام : 1402/07/11

ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح A2-دوره های عادی روزهای فرد 17:30/19:30

کد : 21503

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 45,000,000 ريال

شروع : 1402/07/20

پایان : 1402/12/15

ظرفیت کل : 23

ظرفیت باقیمانده : 5

مهلت ثبت نام : 1402/07/11

ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح B1-دوره عادی روزهای فرد ساعت 17:30/19:30

کد : 21507

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 45,000,000 ريال

شروع : 1402/07/20

پایان : 1402/12/15

ظرفیت کل : 42

ظرفیت باقیمانده : 1

مهلت ثبت نام : 1402/07/11

ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح B2-دوره های عادی روزهای فرد 17:30/19:30

کد : 21509

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 45,000,000 ريال

شروع : 1402/07/20

پایان : 1402/12/15

ظرفیت کل : 23

ظرفیت باقیمانده : 4

مهلت ثبت نام : 1402/07/11

ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح B1-B2-دوره های فشرده روزهای فرد 17:30/20:30

کد : 21516

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 50,000,000 ريال

شروع : 1402/07/20

پایان : 1402/12/15

ظرفیت کل : 48

ظرفیت باقیمانده : 1

مهلت ثبت نام : 1402/07/11

ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح A1-دوره های عادی روزهای فرد 17:30/19:30

کد : 21526

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 45,000,000 ريال

شروع : 1402/07/20

پایان : 1402/12/15

ظرفیت کل : 25

ظرفیت باقیمانده : 12

مهلت ثبت نام : 1402/07/11

ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح A2-دوره عادی روزهای زوج ساعت 15/17

کد : 21501

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 45,000,000 ريال

شروع : 1402/07/22

پایان : 1402/12/09

ظرفیت کل : 23

ظرفیت باقیمانده : 12

مهلت ثبت نام : 1402/07/11

ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح A2-دوره عادی روزهای زوج ساعت 17:30/19:30

کد : 21502

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 45,000,000 ريال

شروع : 1402/07/22

پایان : 1402/12/09

ظرفیت کل : 23

ظرفیت باقیمانده : 5

مهلت ثبت نام : 1402/07/11

ITALIANO-BOOK

زبان ایتالیایی سطح C1-دوره عادی روزهای زوج ساعت 17:30/19:30

کد : 21510

تعداد جلسات : 60جلسه

مبلغ نهایی : 45,000,000 ريال

شروع : 1402/07/22

پایان : 1402/12/09

ظرفیت کل : 15

ظرفیت باقیمانده : 5

مهلت ثبت نام : 1402/07/11

ITALIANO-BOOK

دوره ی مکالمه و اطلاعات عمومی 2-دوره ی مکالمه و اطلاعات عمومی شنبه، چهارشنبه 14/17

کد : 21517

تعداد جلسات : 40جلسه

مبلغ نهایی : 45,000,000 ريال

شروع : 1402/07/22

پایان : 1402/12/19

ظرفیت کل : 15

ظرفیت باقیمانده : 6

مهلت ثبت نام : 1402/07/11

ITALIANO-BOOK

دوره ی آماده سازی امتحانات چیلز B2-دوره ی آمادگی سازی چیلز B2 - شنبه و دوشنبه 10/14

کد : 21519

تعداد جلسات : 20جلسه

مبلغ نهایی : 20,000,000 ريال

شروع : 1402/07/22

پایان : 1402/09/27

ظرفیت کل : 23

ظرفیت باقیمانده : 10

مهلت ثبت نام : 1402/07/11

ITALIANO-BOOK

دوره ی مکالمه و اطلاعات عمومی -دوره ی مکالمه و اطلاعات عمومی شنبه، چهارشنبه 17/20

کد : 21525

تعداد جلسات : 40جلسه

مبلغ نهایی : 45,000,000 ريال

شروع : 1402/07/22

پایان : 1402/12/19

ظرفیت کل : 15

ظرفیت باقیمانده : 5

مهلت ثبت نام : 1402/07/11

ITALIANO-BOOK

دوره ی آماده سازی امتحانات چیلز B2-دوره ی آمادگی سازی چیلز B2- یکشنبه و سه شنبه 17/21

کد : 21520

تعداد جلسات : 20جلسه

مبلغ نهایی : 20,000,000 ريال

شروع : 1402/07/23

پایان : 1402/09/28

ظرفیت کل : 23

ظرفیت باقیمانده : 11

مهلت ثبت نام : 1402/07/11

CILS-Main1

امتحان استرنی B2 CILS-امتحان استرنی B2 CILS/ تمامی مهارت ها

کد : 21521

تعداد جلسات : 1جلسه

مبلغ نهایی : 55,000,000 ريال

شروع : 1402/09/14

پایان : 1402/09/18

ظرفیت کل : 300

ظرفیت باقیمانده : 228

مهلت ثبت نام : 1402/07/18

CILS-Main1

امتحان استرنی جبرانی B2 CILS-امتحان استرنی B2 CILS - سه و یا چهار مهارت

کد : 21522

تعداد جلسات : 1جلسه

مبلغ نهایی : 45,000,000 ريال

شروع : 1402/09/14

پایان : 1402/09/18

ظرفیت کل : 150

ظرفیت باقیمانده : 139

مهلت ثبت نام : 1402/07/18

1 2
نکته مهم جهت ثبت نام های جدید

توجه داشته باشید که نام و نام خانوادگی و بقیه اطلاعات هویتی خود را به زبان انگلیسی طبق پاسپورت خود وارد نمایید تا در آینده مشکلی در تنظیم مدارک شما ایجاد نگردد.

جهت ورود به قسمت کاربری و یا بازیابی رمز عبور از این لینک و از روش ایمیل استفاده نمایید.

پس از ثبت نام حتما نسبت به تکمیل اطلاعات پروفایل و عکس خود اقدام نمایید.