Tehran Italian School Courses cils-sitenrol
نکته مهم جهت ثبت نام های جدید

توجه داشته باشید که نام و نام خانوادگی و بقیه اطلاعات هویتی خود را به زبان انگلیسی طبق پاسپورت خود وارد نمایید تا در آینده مشکلی در تنظیم مدارک شما ایجاد نگردد.

جهت ورود به قسمت کاربری و یا بازیابی رمز عبور از این لینک و از روش ایمیل استفاده نمایید.

پس از ثبت نام حتما نسبت به تکمیل اطلاعات پروفایل و عکس خود اقدام نمایید.

ثبت نام دوره ها

زبان ایتالیایی سطح A1-A2-دوره فشرده روزهای فرد 14/17

شروع 1400/01/26

پایان 1400/06/11

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 30,000,000 ريال

شروع: 1400/01/26

پایان: 1400/06/11

مهلت ثبت نام : 1400/01/25

مبلغ نهایی : 30,000,000 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت کل: 73

ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت

تعداد جلسات : 60جلسه

کد : 21125