در حال حاضر دوره ای برای ثبت نام وجود ندارد

دوره ی مکالمه و اطلاعات عمومی 1-دوره ی مکالمه و اطلاعات عمومی یکشنبه،سه شنبه 16/19

شروع 1401/07/24

پایان 1401/12/23

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 40,000,000 ريال

شروع: 1401/07/24

پایان: 1401/12/23

مهلت ثبت نام : 1401/07/21

مبلغ نهایی : 40,000,000 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت کل: 12

ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت

تعداد جلسات : 40جلسه

کد : 21434

نکته مهم جهت ثبت نام های جدید

توجه داشته باشید که نام و نام خانوادگی و بقیه اطلاعات هویتی خود را به زبان انگلیسی طبق پاسپورت خود وارد نمایید تا در آینده مشکلی در تنظیم مدارک شما ایجاد نگردد.

جهت ورود به قسمت کاربری و یا بازیابی رمز عبور از این لینک و از روش ایمیل استفاده نمایید.

پس از ثبت نام حتما نسبت به تکمیل اطلاعات پروفایل و عکس خود اقدام نمایید.