Tehran Italian School Courses cils-sitenrol
نکته مهم جهت ثبت نام های جدید

توجه داشته باشید که نام و نام خانوادگی و بقیه اطلاعات هویتی خود را به زبان انگلیسی طبق پاسپورت خود وارد نمایید تا در آینده مشکلی در تنظیم مدارک شما ایجاد نگردد.

جهت ورود به قسمت کاربری و یا بازیابی رمز عبور از این لینک و از روش ایمیل استفاده نمایید.

پس از ثبت نام حتما نسبت به تکمیل اطلاعات پروفایل و عکس خود اقدام نمایید.

ثبت نام دوره های زیر در حال حاضر در حال انجام می باشد

زبان ایتالیایی سطح B2-دوره ی عادی روزهای فرد ساعت 17:30/19:30

شروع 1401/07/21

پایان 1401/12/11

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 40,000,000 ريال

شروع: 1401/07/21

پایان: 1401/12/11

مهلت ثبت نام : 1401/07/10

مبلغ نهایی : 40,000,000 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت کل: 22

ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت

تعداد جلسات : 60جلسه

کد : 21440