Tehran Italian School Courses cils-sitenrol
نکته مهم جهت ثبت نام های جدید

توجه داشته باشید که نام و نام خانوادگی و بقیه اطلاعات هویتی خود را به زبان انگلیسی طبق پاسپورت خود وارد نمایید تا در آینده مشکلی در تنظیم مدارک شما ایجاد نگردد.

جهت ورود به قسمت کاربری و یا بازیابی رمز عبور از این لینک و از روش ایمیل استفاده نمایید.

پس از ثبت نام حتما نسبت به تکمیل اطلاعات پروفایل و عکس خود اقدام نمایید.

ثبت نام دوره های زیر در حال حاضر در حال انجام می باشد

امتحان استرنی B2 CILS-امتحان استرنی B2 CILS/ تمامی مهارت ها

شروع 1401/12/11

پایان 1401/12/13

نوع دوره حضوری

مبلغ نهایی 50,000,000 ريال

شروع: 1401/12/11

پایان: 1401/12/13

مهلت ثبت نام : 1401/11/08

مبلغ نهایی : 50,000,000 ريال

نوع دوره : حضوری

ظرفیت کل: 100

ظرفیت باقیمانده: 28

تعداد جلسات : 1جلسه

کد : 21445