در حال حاضر دوره ای برای ثبت نام وجود ندارد

زبان ایتالیایی سطح A2-دوره های عادی روزهای فرد 17:30/19:30

شروع 1402/07/20

پایان 1402/12/15

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 45,000,000 ريال

شروع: 1402/07/20

پایان: 1402/12/15

مهلت ثبت نام : 1402/07/11

مبلغ نهایی : 45,000,000 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت کل: 18

ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت

تعداد جلسات : 60جلسه

کد : 21503

نکته مهم جهت ثبت نام های جدید

توجه داشته باشید که نام و نام خانوادگی و بقیه اطلاعات هویتی خود را به زبان انگلیسی طبق پاسپورت خود وارد نمایید تا در آینده مشکلی در تنظیم مدارک شما ایجاد نگردد.

جهت ورود به قسمت کاربری و یا بازیابی رمز عبور از این لینک و از روش ایمیل استفاده نمایید.

پس از ثبت نام حتما نسبت به تکمیل اطلاعات پروفایل و عکس خود اقدام نمایید.