در حال حاضر دوره ای برای ثبت نام وجود ندارد

دوره ی آماده سازی امتحانات چیلز B2-دوره ی آمادگی سازی چیلز B2- یکشنبه و سه شنبه 17/21

شروع 1402/07/23

پایان 1402/09/28

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 20,000,000 ريال

شروع: 1402/07/23

پایان: 1402/09/28

مهلت ثبت نام : 1402/07/22

مبلغ نهایی : 20,000,000 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت کل: 16

ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت

تعداد جلسات : 20جلسه

کد : 21520

نکته مهم جهت ثبت نام های جدید

توجه داشته باشید که نام و نام خانوادگی و بقیه اطلاعات هویتی خود را به زبان انگلیسی طبق پاسپورت خود وارد نمایید تا در آینده مشکلی در تنظیم مدارک شما ایجاد نگردد.

جهت ورود به قسمت کاربری و یا بازیابی رمز عبور از این لینک و از روش ایمیل استفاده نمایید.

پس از ثبت نام حتما نسبت به تکمیل اطلاعات پروفایل و عکس خود اقدام نمایید.