در حال حاضر دوره ای برای ثبت نام وجود ندارد

امتحان استرنی جبرانی B2 CILS-امتحان استرنی B2 CILS - سه و یا چهار مهارت

شروع 1402/09/14

پایان 1402/09/18

نوع دوره حضوری

مبلغ نهایی 45,000,000 ريال

شروع: 1402/09/14

پایان: 1402/09/18

مهلت ثبت نام : 1402/08/06

مبلغ نهایی : 45,000,000 ريال

نوع دوره : حضوری

ظرفیت کل: 62

ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت

تعداد جلسات : 1جلسه

کد : 21522

نکته مهم جهت ثبت نام های جدید

توجه داشته باشید که نام و نام خانوادگی و بقیه اطلاعات هویتی خود را به زبان انگلیسی طبق پاسپورت خود وارد نمایید تا در آینده مشکلی در تنظیم مدارک شما ایجاد نگردد.

جهت ورود به قسمت کاربری و یا بازیابی رمز عبور از این لینک و از روش ایمیل استفاده نمایید.

پس از ثبت نام حتما نسبت به تکمیل اطلاعات پروفایل و عکس خود اقدام نمایید.