در حال حاضر دوره های زیر برای ثبت نام ارائه میگردد

زبان ایتالیایی سطح B2-دوره عادی روزهای فرد ساعت 17:30/19:30

شروع 1403/01/26

پایان 1403/06/15

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 70,000,000 ريال

شروع: 1403/01/26

پایان: 1403/06/15

مهلت ثبت نام : 1403/01/28

مبلغ نهایی : 70,000,000 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت کل: 23

ظرفیت باقیمانده: 1

تعداد جلسات : 60جلسه

کد : 21554

نکته مهم جهت ثبت نام های جدید

توجه داشته باشید که نام و نام خانوادگی و بقیه اطلاعات هویتی خود را به زبان انگلیسی طبق پاسپورت خود وارد نمایید تا در آینده مشکلی در تنظیم مدارک شما ایجاد نگردد.

جهت ورود به قسمت کاربری و یا بازیابی رمز عبور از این لینک و از روش ایمیل استفاده نمایید.

پس از ثبت نام حتما نسبت به تکمیل اطلاعات پروفایل و عکس خود اقدام نمایید.