در حال حاضر دوره های زیر برای ثبت نام ارائه میگردد

دوره ی IMAT - زبان انگلیسی-دوره ی آیمت روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 17/21

شروع 1403/02/02

پایان 1403/04/07

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 60,000,000 ريال

شروع: 1403/02/02

پایان: 1403/04/07

مهلت ثبت نام : 1403/01/28

مبلغ نهایی : 60,000,000 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت کل: 10

ظرفیت باقیمانده: 4

تعداد جلسات : 20جلسه

کد : 21563

نکته مهم جهت ثبت نام های جدید

توجه داشته باشید که نام و نام خانوادگی و بقیه اطلاعات هویتی خود را به زبان انگلیسی طبق پاسپورت خود وارد نمایید تا در آینده مشکلی در تنظیم مدارک شما ایجاد نگردد.

جهت ورود به قسمت کاربری و یا بازیابی رمز عبور از این لینک و از روش ایمیل استفاده نمایید.

پس از ثبت نام حتما نسبت به تکمیل اطلاعات پروفایل و عکس خود اقدام نمایید.