در حال حاضر دوره های زیر برای ثبت نام ارائه میگردد

دوره ی مکالمه و اطلاعات عمومی 2-دوره ی مکالمه و اطلاعات عمومی یکشنبه،سه شنبه 16/19

شروع 1403/01/26

پایان 1403/06/25

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 70,000,000 ريال

شروع: 1403/01/26

پایان: 1403/06/25

مهلت ثبت نام : 1403/01/25

مبلغ نهایی : 70,000,000 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت کل: 15

ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت

تعداد جلسات : 40جلسه

کد : 21565

نکته مهم جهت ثبت نام های جدید

توجه داشته باشید که نام و نام خانوادگی و بقیه اطلاعات هویتی خود را به زبان انگلیسی طبق پاسپورت خود وارد نمایید تا در آینده مشکلی در تنظیم مدارک شما ایجاد نگردد.

جهت ورود به قسمت کاربری و یا بازیابی رمز عبور از این لینک و از روش ایمیل استفاده نمایید.

پس از ثبت نام حتما نسبت به تکمیل اطلاعات پروفایل و عکس خود اقدام نمایید.