در حال حاضر دوره های زیر برای ثبت نام ارائه میگردد

دوره ی آماده سازی امتحانات چیلز B2-دوره ی آمادگی سازی چیلز B2- چهارشنبه، پنجشنبه1014

شروع 1403/01/29

پایان 1403/03/17

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 60,000,000 ريال

شروع: 1403/01/29

پایان: 1403/03/17

مهلت ثبت نام : 1403/02/15

مبلغ نهایی : 60,000,000 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت کل: 12

ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت

تعداد جلسات : 19جلسه

کد : 21566

نکته مهم جهت ثبت نام های جدید

توجه داشته باشید که نام و نام خانوادگی و بقیه اطلاعات هویتی خود را به زبان انگلیسی طبق پاسپورت خود وارد نمایید تا در آینده مشکلی در تنظیم مدارک شما ایجاد نگردد.

جهت ورود به قسمت کاربری و یا بازیابی رمز عبور از این لینک و از روش ایمیل استفاده نمایید.

پس از ثبت نام حتما نسبت به تکمیل اطلاعات پروفایل و عکس خود اقدام نمایید.