در حال حاضر دوره های زیر برای ثبت نام ارائه میگردد

ریاضی، فیزیک و منطق - زبان انگلیسی-دوشنبه، چهارشنبه - ساعت 9 تا 13

شروع 1403/03/30

پایان 1403/06/07

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 60,000,000 ريال

شروع: 1403/03/30

پایان: 1403/06/07

مهلت ثبت نام : 1403/03/23

مبلغ نهایی : 60,000,000 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت کل: 25

ظرفیت باقیمانده: 23

تعداد جلسات : 20جلسه

کد : 21570

نکته مهم جهت ثبت نام های جدید

توجه داشته باشید که نام و نام خانوادگی و بقیه اطلاعات هویتی خود را به زبان انگلیسی طبق پاسپورت خود وارد نمایید تا در آینده مشکلی در تنظیم مدارک شما ایجاد نگردد.

جهت ورود به قسمت کاربری و یا بازیابی رمز عبور از این لینک و از روش ایمیل استفاده نمایید.

پس از ثبت نام حتما نسبت به تکمیل اطلاعات پروفایل و عکس خود اقدام نمایید.